Waar vandaan: Foto albums > Abuse > Klacht indienen

Abuse melding > Klacht indienen

SeniorenNet is slechts provider. Wij leveren gratis diensten aan onze bezoekers. Wij zijn enkel maar doorgeefluik.  SeniorenNet verstrekt slechts de informatie die door een bezoeker werd toegevoegd. We maken geen claims over de inhoud en doen ook niet mee aan censuur.
SeniorenNet plaatst dus zelf geen informatie op een foto-album; dit wordt door de bezoeker gedaan.  SeniorenNet verschaft slechts technische faciliteiten om openbaarmaking van gegevens van anderen mogelijk te maken.

SeniorenNet is echter wel volledig volgens de nationale en internationale wetten. Elementen die onwettelijk zijn of ernstige overtredingen van de algemene voorwaarden zullen toch ertoe aanleiding geven dat SeniorenNet kan en mag ingrijpen.
SeniorenNet werkt ook volledig mee met het gerecht. Een bevel van een rechter tot verwijdering zal altijd uitgevoerd worden.

Maak uw keuze wat u wenst te melden:

 
Klachten ingestuurd op een andere manier dan de voorgeschreven procedures worden NIET aanvaard en geven geen gevolg tot kennisgeving van onwettige praktijken.